PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 856.529,70 37.240,42 12 2021
2 73 PT ROYAL ASSETINDO 686.060,00 29.828,70 12 2021
3 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 76.959,20 3.346,05 12 2021
4 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 73.438,00 3.192,96 12 2021
5 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 54.435,40 2.366,76 12 2021
6 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 48.475,90 2.107,65 12 2021
7 76 PT PAN EMPEROR 34.237,20 1.488,57 12 2021
8 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 20.498,90 891,26 12 2021
9 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 16.019,60 696,50 12 2021
10 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.022,60 566,20 12 2021
11 73 PT ROYAL ASSETINDO 529.068,00 24.048,55 11 2021
12 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 91.897,90 4.177,18 11 2021
13 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 60.196,10 2.736,19 11 2021
14 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 51.777,00 2.353,50 11 2021
15 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 50.672,90 2.303,31 11 2021
16 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 49.393,80 2.245,17 11 2021
17 76 PT PAN EMPEROR 26.522,90 1.205,59 11 2021
18 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 15.049,20 684,05 11 2021
19 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.629,10 619,50 11 2021
20 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.816,60 491,66 11 2021
21 73 PT ROYAL ASSETINDO 481.203,00 22.914,43 10 2021
22 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 75.235,60 3.582,65 10 2021
23 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 47.893,60 2.280,65 10 2021
24 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 42.833,50 2.039,69 10 2021
25 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 28.075,90 1.336,95 10 2021
26 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.932,70 1.330,13 10 2021
27 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 22.778,50 1.084,69 10 2021
28 76 PT PAN EMPEROR 15.428,70 734,70 10 2021
29 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.910,30 662,40 10 2021
30 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.946,70 616,51 10 2021
31 73 PT ROYAL ASSETINDO 465.134,00 21.142,45 09 2021
32 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 74.372,20 3.380,55 09 2021
33 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 41.759,40 1.898,15 09 2021
34 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 40.968,90 1.862,22 09 2021
35 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.621,90 1.255,54 09 2021
36 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 25.149,50 1.143,16 09 2021
37 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.961,10 634,60 09 2021
38 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 9.767,10 443,96 09 2021
39 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 7.718,50 350,84 09 2021
40 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 7.340,70 333,67 09 2021
41 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.671,59 08 2021
42 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.371,78 08 2021
43 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.341,57 08 2021
44 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.493,64 08 2021
45 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.038,17 08 2021
46 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 840,88 08 2021
47 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 626,64 08 2021
48 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 469,74 08 2021
49 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.504,20 396,16 08 2021
50 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.023,30 265,67 08 2021
51 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.920,41 07 2021
52 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.055,65 07 2021
53 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.671,13 07 2021
54 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.461,67 07 2021
55 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.033,69 07 2021
56 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 945,91 07 2021
57 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 597,55 07 2021
58 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 592,56 07 2021
59 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.504,20 477,46 07 2021
60 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.023,30 455,60 07 2021
61 73 PT ROYAL ASSETINDO 17.525,59 385.563,00 06 2021
62 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.616,36 57.559,90 06 2021
63 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 2.615,52 57.541,40 06 2021
64 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.349,90 29.697,80 06 2021
65 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 1.057,85 23.272,60 06 2021
66 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 982,48 21.614,60 06 2021
67 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 768,74 16.912,30 06 2021
68 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 588,55 12.948,20 06 2021
69 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 404,00 8.888,10 06 2021
70 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 246,64 5.426,00 06 2021
71 73 PT ROYAL ASSETINDO 397.743,00 18.940,14 05 2021
72 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 61.624,60 2.934,50 05 2021
73 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.033,80 2.477,80 05 2021
74 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 22.617,70 1.077,03 05 2021
75 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 21.128,10 1.006,10 05 2021
76 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.612,60 981,55 05 2021
77 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 14.444,40 687,83 05 2021
78 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.879,80 660,94 05 2021
79 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.064,60 384,03 05 2021
80 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 6.834,00 325,43 05 2021
81 73 PT ROYAL ASSETINDO 298.268,00 13.557,64 04 2021
82 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 72.096,00 3.277,09 04 2021
83 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 53.880,40 2.449,11 04 2021
84 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 23.877,00 1.085,32 04 2021
85 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 20.853,40 947,88 04 2021
86 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 16.891,50 767,80 04 2021
87 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 14.291,60 649,62 04 2021
88 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.975,30 589,79 04 2021
89 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 8.986,80 408,49 04 2021
90 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.393,10 381,50 04 2021
91 73 PT ROYAL ASSETINDO 16.089,52 370.059,00 03 2021
92 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 3.051,05 70.174,20 03 2021
93 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.779,38 63.925,80 03 2021
94 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.056,74 24.305,10 03 2021
95 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 1.020,35 23.468,10 03 2021
96 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 729,32 16.774,40 03 2021
97 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 634,93 14.603,30 03 2021
98 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 610,04 14.030,90 03 2021
99 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 577,40 13.280,30 03 2021
100 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 203,53 4.681,30 03 2021
101 73 PT Royal Assetindo 304.066,00 15.203,30 02 2021
102 80 PT Sentra Arta Maxima 57.094,96 2.854,75 02 2021
103 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.066,50 2.753,33 02 2021
104 80 PT Surya Anugrah Mulya 26.579,00 1.328,95 02 2021
105 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 21.836,70 1.091,84 02 2021
106 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.283,50 1.014,18 02 2021
107 77 PT Capital Megah Mandiri 15.513,10 775,66 02 2021
108 128 PT Menara Mas Investindo 13.708,30 685,42 02 2021
109 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.222,00 661,10 02 2021
110 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.721,45 436,07 02 2021
111 73 PT Royal Assetindo 288.210,00 14.410,50 01 2021
112 80 PT Surya Anugrah Mulya 67.640,50 3.382,03 01 2021
113 82 PT Sentra Arta Maxima 60.948,80 3.047,44 01 2021
114 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.946,30 2.597,32 01 2021
115 77 PT Capital Megah Mandiri 20.580,30 1.029,02 01 2021
116 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 20.236,40 1.011,82 01 2021
117 81 PT Real Time Forex Indonesia 18.754,10 937,71 01 2021
118 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.041,40 652,07 01 2021
119 128 PT Menara Mas Investindo 12.578,80 628,94 01 2021
120 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.772,40 488,62 01 2021
121 073 PT Royal Assetindo 400.226,00 17.401,13 12 2020
122 080 PT Surya Anugrah Mulya 104.876,30 4.559,84 12 2020
123 035 PT Halim Mitradana International 66.621,10 2.896,57 12 2020
124 082 PT Sentra Arta Maxima 63.521,90 2.761,82 12 2020
125 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 27.300,90 1.187,00 12 2020
126 077 PT Capital Megah Mandiri 18.555,10 806,74 12 2020
127 081 PT Real Time Forex Indonesia 16.660,40 724,37 12 2020
128 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.226,20 531,57 12 2020
129 128 PT Menara Mas Investindo 10.382,70 451,42 12 2020
130 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.976,70 433,77 12 2020
131 73 PT Royal Assetindo 368.201,00 17.533,38 11 2020
132 80 PT Surya Anugrah Mulya 95.937,50 4.568,45 11 2020
133 82 PT Sentra Arta Maxima 64.493,10 3.071,10 11 2020
134 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.929,30 3.044,25 11 2020
135 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.461,70 974,37 11 2020
136 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 17.949,10 854,72 11 2020
137 77 PT Capital Megah Mandiri 16.175,60 770,27 11 2020
138 128 PT Menara Mas Investindo 14.247,00 678,43 11 2020
139 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.136,40 625,54 11 2020
140 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 8.742,10 416,29 11 2020
141 73 PT Royal Assetindo 408.540,00 18.570,00 10 2020
142 80 PT Surya Anugrah Mulya 82.868,80 3.766,76 10 2020
143 82 PT Sentra Arta Maxima 62.419,80 2.837,26 10 2020
144 35 PT Halim Mitradana Internasional 60.261,10 2.739,14 10 2020
145 81 PT Real Time Forex Indonesia 19.066,60 866,66 10 2020
146 77 PT Capital Megah Mandiri 13.723,40 623,79 10 2020
147 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.290,00 604,09 10 2020
148 128 PT Menara Mas Investindo 10.853,80 493,35 10 2020
149 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.847,20 447,60 10 2020
150 111 PT Adhikarya Cipta Persada 7.884,00 358,36 10 2020
151 73 PT Royal Assetindo 374.596,00 17.027,09 09 2020
152 80 PT Surya Anugrah Mulya 94.537,80 4.297,17 09 2020
153 82 PT Sentra Arta Maxima 72.125,80 3.278,45 09 2020
154 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.702,40 2.350,11 09 2020
155 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.108,10 1.004,91 09 2020
156 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.435,90 701,63 09 2020
157 77 PT Capital Megah Mandiri 14.489,80 658,63 09 2020
158 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 12.879,50 585,43 09 2020
159 128 PT Menara Mas Investindo 10.116,70 459,85 09 2020
160 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.483,10 203,78 09 2020
161 73 PT Royal Assetindo 347.632,00 16.553,90 08 2020
162 80 PT Surya Anugrah Mulya 102.412,00 4.876,76 08 2020
163 82 PT Sentra Arta Maxima 80.491,90 3.832,95 08 2020
164 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.162,00 2.626,76 08 2020
165 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.332,60 1.063,46 08 2020
166 77 PT Capital Megah Mandiri 17.679,40 841,88 08 2020
167 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.972,10 712,96 08 2020
168 128 PT Menara Mas Investindo 10.916,50 519,83 08 2020
169 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 7.938,00 378,00 08 2020
170 71 PT World Index Investment 4.729,50 225,21 08 2020
171 73 PT Royal Assetindo 290.154,00 13.997,64 06 2020
172 80 PT Surya Anugrah Mulya 114.950,60 4.540,88 06 2020
173 35 PT Halim Mitradana Internasional 78.371,70 2.254,10 06 2020
174 82 PT Sentra Arta Maxima 65.608,70 2.522,68 06 2020
175 81 PT Real Time Forex Indonesia 15.550,80 632,08 06 2020
176 77 PT Capital Megah Mandiri 14.652,90 639,69 06 2020
177 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.005,60 513,77 06 2020
178 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.803,00 388,93 06 2020
179 128 PT Menara Mas Investindo 9.815,40 426,57 06 2020
180 111 PT Adhikarya Cipta Persada 3.897,80 391,31 06 2020
181 73 PT Royal Assetindo 282.685,00 13.461,19 05 2020
182 80 PT Surya Anugrah Mulya 112.657,50 5.364,64 05 2020
183 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.433,80 3.020,66 05 2020
184 82 PT Sentra Arta Maxima 56.446,10 2.687,91 05 2020
185 77 PT Capital Megah Mandiri 14.148,60 673,74 05 2020
186 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.898,90 661,85 05 2020
187 81 PT Real Time Forex Indonesia 12.940,70 616,22 05 2020
188 111 PT Adhikarya Cipta Persada 10.796,80 514,13 05 2020
189 128 PT Menara Mas Investindo 8.241,00 392,43 05 2020
190 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 5.349,10 254,72 05 2020
191 73 PT Royal Assetindo 307.948,00 13.997,64 04 2020
192 80 PT Surya Anugrah Mulya 99.899,30 4.540,88 04 2020
193 82 PT Sentra Arta Maxima 55.498,90 2.522,68 04 2020
194 35 PT Halim Mitradana Internasional 49.590,10 2.254,10 04 2020
195 77 PT Capital Megah Mandiri 14.073,10 639,69 04 2020
196 81 PT Real Time Forex Indonesia 13.905,70 632,08 04 2020
197 67 PT Prolindo Buana Semesta 11.303,00 513,77 04 2020
198 128 PT Menara Mas Investindo 9.384,50 426,57 04 2020
199 111 PT Adhikarya Cipta Persada 8.608,80 391,31 04 2020
200 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.556,50 388,93 04 2020
201 73 PT Royal Assetindo 397.127,00 18.051,23 03 2020
202 80 PT Surya Anugrah Mulya 115.240,20 5.238,19 03 2020
203 82 PT Sentra Arta Maxima 96.644,40 4.392,93 03 2020
204 35 PT Halim Mitradana Internasional 73.267,50 3.330,34 03 2020
205 81 PT Real Time Forex Indonesia 33.175,60 1.507,98 03 2020
206 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 24.906,70 1.132,12 03 2020
207 77 PT Capital Megah Mandiri 20.049,60 911,35 03 2020
208 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.483,40 703,79 03 2020
209 128 PT Menara Mas Investindo 10.930,80 496,85 03 2020
210 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.783,20 399,24 03 2020
211 73 PT Royal Assetindo 370.106,00 18.505,30 02 2020
212 82 PT Sentra Arta Maxima 99.492,50 4.974,63 02 2020
213 35 PT Halim Mitradana Internasional 61.670,40 3.083,52 02 2020
214 080 PT Surya Anugrah Mulya 61.198,50 3.059,93 02 2020
215 081 PT Real Time Forex Indonesia 21.769,40 1.088,47 02 2020
216 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 19.080,80 954,04 02 2020
217 067 PT Prolindo Buana Semesta 14.119,50 705,98 02 2020
218 77 PT Capital Megah Mandiri 12.647,00 632,35 02 2020
219 127 PT Harta International Investama 4.517,00 225,85 02 2020
220 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.375,30 218,77 02 2020
221 073 PT Royal Assetindo 534.381,00 24.290,00 01 2020
222 035 PT Halim Mitradana Internasional 107.068,70 4.866,80 01 2020
223 082 PT Sentra Arta Maxima 73.962,10 3.361,90 01 2020
224 080 PT Surya Anugrah Mulya 32.412,90 1.473,30 01 2020
225 081 PT Real Time Forex Indonesia 20.232,10 919,60 01 2020
226 077 PT Capital Megah Mandiri 14.943,10 679,20 01 2020
227 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.763,20 580,10 01 2020
228 128 PT Menara Mas Investindo 12.150,90 552,30 01 2020
229 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.849,00 493,10 01 2020
230 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 7.394,50 336,10 01 2020
231 073 PT ROYAL ASSETINDO 326.805,00 15.262,14 12 2019
232 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 52.455,30 2.497,87 12 2019
233 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.209,10 2.486,15 12 2019
234 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 31.868,30 1.517,54 12 2019
235 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 15.397,00 733,19 12 2019
236 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 14.085,40 670,73 12 2019
237 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.036,60 620,79 12 2019
238 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 12.507,30 595,59 12 2019
239 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 11.247,00 535,57 12 2019
240 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 6.775,90 322,66 12 2019
241 073 PT Royal Assetindo 496.324,00 22.560,22 11 2019
242 035 PT Halim Mitradana Internasional 83.913,60 3.814,30 11 2019
243 082 PT Sentra Arta Maxima 59.855,50 2.722,20 11 2019
244 077 PT Capital Megah Mandiri 30.701,70 1.395,50 11 2019
245 080 PT Surya Anugrah Mulya 20.809,80 945,90 11 2019
246 081 PT Real Time Forex Indonesia 17.076,80 776,20 11 2019
247 128 PT Menara Mas Investindo 12.449,30 565,90 11 2019
248 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.590,30 511,40 11 2019
249 067 PT Prolindo Buana Semesta 10.386,00 472,10 11 2019
250 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.932,80 406,00 11 2019
Data Transaksi Terakhir per Periode Bulan 0 dan Tahun 2022
NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 226.728,00 9.857,74 12 2021
2 93 PT BESTPROFIT FUTURES 207.743,00 9.032,30 12 2021
3 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 103.431,00 4.497,00 12 2021
4 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 101.283,00 4.403,61 12 2021
5 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 73.440,00 3.193,04 12 2021
6 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 65.339,00 2.840,83 12 2021
7 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40.628,40 1.766,45 12 2021
8 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 28.386,20 1.234,18 12 2021
9 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 22.688,10 986,44 12 2021
10 58 PT MAXCO FUTURES 21.317,00 926,83 12 2021
11 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 180.316,00 8.196,18 11 2021
12 93 PT BESTPROFIT FUTURES 167.919,00 7.632,68 11 2021
13 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 80.472,90 3.657,86 11 2021
14 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 73.545,00 3.342,95 11 2021
15 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 62.076,00 2.821,64 11 2021
16 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 56.876,00 2.585,27 11 2021
17 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 37.675,70 1.712,53 11 2021
18 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30.096,70 1.368,03 11 2021
19 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 20.979,60 953,62 11 2021
20 65 PT CYBER FUTURES 18.823,90 855,63 11 2021
21 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 172.555,00 8.216,90 10 2021
22 93 PT BESTPROFIT FUTURES 163.261,00 7.774,33 10 2021
23 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79.932,70 3.806,32 10 2021
24 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 60.420,00 2.877,14 10 2021
25 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 56.880,00 2.708,57 10 2021
26 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 39.703,00 1.890,62 10 2021
27 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 34.324,50 1.634,50 10 2021
28 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 29.012,80 1.381,56 10 2021
29 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 21.701,20 1.033,39 10 2021
30 65 PT CYBER FUTURES 20.511,50 976,74 10 2021
31 93 PT BESTPROFIT FUTURES 171.901,00 7.813,68 09 2021
32 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 135.123,00 6.141,95 09 2021
33 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79.621,90 3.619,18 09 2021
34 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 68.509,00 3.114,05 09 2021
35 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 53.597,00 2.436,23 09 2021
36 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 45.746,00 2.079,36 09 2021
37 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 35.455,30 1.611,60 09 2021
38 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 27.504,30 1.250,20 09 2021
39 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27.046,80 1.229,40 09 2021
40 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 23.554,40 1.070,65 09 2021
41 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 133.097,00 6.049,86 08 2021
42 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125.664,00 5.712,00 08 2021
43 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74.839,70 3.401,80 08 2021
44 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 62.480,00 2.840,00 08 2021
45 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 58.026,00 2.637,55 08 2021
46 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40.400,00 1.836,36 08 2021
47 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33.940,40 1.542,75 08 2021
48 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 31.730,40 1.442,29 08 2021
49 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27.801,60 1.263,71 08 2021
50 65 PT CYBER FUTURES 23.610,90 1.073,22 08 2021
51 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 146.468,00 6.657,64 07 2021
52 93 PT BESTPROFIT FUTURES 141.992,00 6.454,18 07 2021
53 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74.943,10 3.406,50 07 2021
54 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 65.371,00 2.971,41 07 2021
55 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 45.061,00 2.048,23 07 2021
56 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 41.179,50 1.871,80 07 2021
57 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33.565,60 1.525,71 07 2021
58 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 24.907,00 1.132,14 07 2021
59 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 24.508,80 1.114,04 07 2021
60 65 PT CYBER FUTURES 21.623,60 982,89 07 2021
61 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 126.620,00 5.755,45 06 2021
62 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125.411,00 5.700,50 06 2021
63 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69.214,60 3.146,12 06 2021
64 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 57.663,00 2.621,05 06 2021
65 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 45.716,20 2.078,01 06 2021
66 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 43.740,00 1.988,18 06 2021
67 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 39.053,00 1.775,14 06 2021
68 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 36.225,30 1.646,60 06 2021
69 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20.773,20 944,24 06 2021
70 65 PT CYBER FUTURES 15.447,60 702,16 06 2021
71 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 150.033,00 7.144,43 05 2021
72 93 PT BESTPROFIT FUTURES 128.302,00 6.109,62 05 2021
73 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 68.730,10 3.272,86 05 2021
74 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 54.878,00 2.613,24 05 2021
75 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 51.686,90 2.461,28 05 2021
76 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 37.775,00 1.798,81 05 2021
77 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 33.511,00 1.595,76 05 2021
78 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20.331,80 968,18 05 2021
79 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 14.106,80 671,75 05 2021
80 65 PT CYBER FUTURES 11.901,30 566,73 05 2021
81 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 114.177,00 5.189,86 04 2021
82 93 PT BESTPROFIT FUTURES 88.266,00 4.012,09 04 2021
83 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 72.853,40 3.311,52 04 2021
84 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 59.866,30 2.721,20 04 2021
85 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 49.347,00 2.243,05 04 2021
86 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 33.145,00 1.506,59 04 2021
87 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32.129,20 1.460,42 04 2021
88 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 20.057,00 911,68 04 2021
89 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 18.847,50 856,70 04 2021
90 65 PT CYBER FUTURES 13.238,80 601,76 04 2021
91 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 111.037,00 4.827,70 03 2021
92 93 PT BESTPROFIT FUTURES 100.518,00 4.370,35 03 2021
93 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 86.168,10 3.746,44 03 2021
94 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 59.671,00 2.594,39 03 2021
95 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 55.282,00 2.403,57 03 2021
96 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 49.948,20 2.171,66 03 2021
97 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 49.919,00 2.170,39 03 2021
98 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32.068,50 1.394,28 03 2021
99 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30.913,50 1.344,07 03 2021
100 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 14.603,30 634,93 03 2021
101 14 PT Didi Max Berjangka 124.802,70 6.240,14 02 2021
102 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.007,00 5.950,35 02 2021
103 93 PT Bestprofit Futures 97.615,00 4.880,75 02 2021
104 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 63.536,70 3.176,84 02 2021
105 100 PT Equityworld Futures 41.962,00 2.098,10 02 2021
106 50 PT Valbury Asia Futures 38.516,90 1.925,85 02 2021
107 36 PT Kontakperkasa Futures 29.836,00 1.491,80 02 2021
108 52 PT Monex Investindo Futures 26.579,00 1.328,95 02 2021
109 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.847,60 1.242,38 02 2021
110 49 PT Solid Gold Berjangka 21.774,00 1.088,70 02 2021
111 12 PT Rifan Financindo Berjangka 109.061,00 5.453,05 01 2021
112 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 103.444,40 5.172,22 01 2021
113 93 PT Bestprofit Futures 90.667,00 4.533,35 01 2021
114 14 PT Didi Max Berjangka 88.723,90 4.436,20 01 2021
115 62 PT Trijaya Pratama Futures 68.354,70 3.417,74 01 2021
116 52 PT Monex Investindo Futures 67.640,50 3.382,03 01 2021
117 100 PT Equityworld Futures 43.945,00 2.197,25 01 2021
118 36 PT Kontakperkasa Futures 38.225,00 1.911,25 01 2021
119 50 PT Valbury Asia Futures 32.353,80 1.617,69 01 2021
120 42 PT Mahadana Asta Berjangka 26.687,00 1.334,35 01 2021
121 093 PT Bestprofit Futures 129.059,00 5.611,26 12 2020
122 012 PT Rifan Financindo Berjangka 111.490,00 4.847,39 12 2020
123 052 PT Monex Investindo Futures 104.876,30 4.559,84 12 2020
124 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 79.700,90 3.465,26 12 2020
125 036 PT Kontakperkasa Futures 78.967,00 3.433,35 12 2020
126 062 PT Trijaya Pratama Futures 67.101,50 2.917,46 12 2020
127 100 PT Equityworld Futures 62.225,00 2.705,43 12 2020
128 050 PT Valbury Asia Futures 52.048,00 2.262,96 12 2020
129 049 PT Solid Gold Berjangka 29.553,00 1.284,91 12 2020
130 042 PT Mahadana Asta Berjangka 24.827,60 1.079,46 12 2020
131 042 PT Mahadana Asta Berjangka 24.827,60 1.079,46 12 2020
132 12 PT Rifan Financindo Berjangka 118.366,00 5.636,48 11 2020
133 93 PT Bestprofit Futures 105.655,00 5.031,19 11 2020
134 52 PT Monex Investindo Futures 95.937,50 4.568,45 11 2020
135 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 79.555,10 3.788,34 11 2020
136 100 PT Equityworld Futures 66.082,00 3.146,76 11 2020
137 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.895,80 3.137,90 11 2020
138 36 PT Kontakperkasa Futures 58.766,00 2.798,38 11 2020
139 50 PT Valbury Asia Futures 47.211,50 2.248,17 11 2020
140 42 PT Mahadana Asta Berjangka 31.388,70 1.494,70 11 2020
141 49 PT Solid Gold Berjangka 30.236,00 1.439,81 11 2020
142 12 PT Rifan Financindo Berjangka 132.728,00 6.033,09 10 2020
143 93 PT Bestprofit Futures 128.482,00 5.840,09 10 2020
144 52 PT Monex Investindo Futures 82.868,80 3.766,76 10 2020
145 100 PT Equityworld Futures 75.503,00 3.431,95 10 2020
146 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 68.840,10 3.129,10 10 2020
147 62 PT Trijaya Pratama Futures 64.392,40 2.926,93 10 2020
148 36 PT Kontakperkasa Futures 46.919,00 2.132,68 10 2020
149 50 PT Valbury Asia Futures 46.450,20 2.111,37 10 2020
150 49 PT Solid Gold Berjangka 35.472,00 1.612,36 10 2020
151 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.509,60 1.114,07 10 2020
152 12 PT Rifan Financindo Berjangka 135.046,00 6.138,45 09 2020
153 93 PT Bestprofit Futures 114.632,00 5.210,55 09 2020
154 52 PT Monex Investindo Futures 94.537,80 4.297,17 09 2020
155 100 PT Equityworld Futures 65.301,00 2.968,23 09 2020
156 62 PT Trijaya Pratama Futures 62.649,60 2.847,71 09 2020
157 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 59.243,10 2.692,87 09 2020
158 36 PT Kontakperkasa Futures 40.526,00 1.842,09 09 2020
159 50 PT Valbury Asia Futures 38.601,50 1.754,61 09 2020
160 49 PT Solid Gold Berjangka 32.581,00 1.480,95 09 2020
161 42 PT Mahadana Asta Berjangka 26.596,70 1.208,94 09 2020
162 12 PT Rifan Financindo Berjangka 168.136,00 8.006,48 08 2020
163 52 PT Monex Investindo Futures 102.412,00 4.876,76 08 2020
164 93 PT Bestprofit Futures 75.920,00 3.615,24 08 2020
165 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 66.110,10 3.148,10 08 2020
166 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.452,00 3.116,76 08 2020
167 100 PT Equityworld Futures 62.203,00 2.962,05 08 2020
168 50 PT Valbury Asia Futures 38.652,60 1.840,60 08 2020
169 42 PT Mahadana Asta Berjangka 31.741,70 1.511,51 08 2020
170 36 PT Kontakperkasa Futures 31.740,00 1.511,43 08 2020
171 133 PT Finex Berjangka 27.600,80 1.314,32 08 2020
172 12 PT Rifan Financindo Berjangka 143.906,00 5.444,09 06 2020
173 52 PT Monex Investindo Futures 114.950,60 4.540,88 06 2020
174 93 PT Bestprofit Futures 74.131,00 4.271,00 06 2020
175 62 PT Trijaya Pratama Futures 63.425,40 2.756,74 06 2020
176 50 PT Valbury Asia Futures 58.313,80 1.833,98 06 2020
177 100 PT Equityworld Futures 45.776,00 2.792,05 06 2020
178 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 33.997,10 3.945,49 06 2020
179 36 PT Kontakperkasa Futures 27.450,00 1.475,86 06 2020
180 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.181,50 814,92 06 2020
181 65 PT Cyber Futures 15.714,10 601,45 06 2020
182 12 PT Rifan Financindo Berjangka 125.514,00 5.976,86 05 2020
183 52 PT Monex Investindo Futures 112.657,50 5.364,64 05 2020
184 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 96.210,60 4.581,46 05 2020
185 93 PT Bestprofit Futures 89.874,00 4.279,71 05 2020
186 62 PT Trijaya Pratama Futures 62.097,30 2.957,01 05 2020
187 50 PT Valbury Asia Futures 50.321,30 2.396,25 05 2020
188 100 PT Equityworld Futures 44.378,00 2.113,24 05 2020
189 36 PT Kontakperkasa Futures 23.150,00 1.102,38 05 2020
190 42 PT Mahadana Asta Berjangka 20.756,10 988,39 05 2020
191 65 PT Cyber Futures 12.457,30 593,20 05 2020
192 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.770,00 5.444,09 04 2020
193 52 PT Monex Investindo Futures 99.899,30 4.540,88 04 2020
194 93 PT Bestprofit Futures 93.962,00 4.271,00 04 2020
195 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 86.800,80 3.945,49 04 2020
196 100 PT Equityworld Futures 61.425,00 2.792,05 04 2020
197 62 PT Trijaya Pratama Futures 60.648,20 2.756,74 04 2020
198 50 PT Valbury Asia Futures 40.347,60 1.833,98 04 2020
199 36 PT Kontakperkasa Futures 32.469,00 1.475,86 04 2020
200 42 PT Mahadana Asta Berjangka 17.928,20 814,92 04 2020
201 49 PT Solid Gold Berjangka 15.162,00 689,18 04 2020
202 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.759,00 5.443,59 03 2020
203 52 PT Monex Investindo Futures 115.240,20 5.238,19 03 2020
204 93 PT Bestprofit Futures 103.201,00 4.690,95 03 2020
205 100 PT Equityworld Futures 97.766,00 4.443,91 03 2020
206 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.173,70 2.962,44 03 2020
207 50 PT Valbury Asia Futures 60.793,10 2.763,32 03 2020
208 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 50.005,20 2.272,96 03 2020
209 36 PT Kontakperkasa Futures 48.086,00 2.185,73 03 2020
210 42 PT Mahadana Asta Berjangka 37.084,30 1.685,65 03 2020
211 133 PT Finex Berjangka 30.162,50 1.371,02 03 2020
212 93 PT Bestprofit Futures 94.498,00 4.724,90 02 2020
213 100 PT Equityworld Futures 73.462,00 3.673,10 02 2020
214 62 PT Trijaya Pratama Futures 63.192,40 3.159,62 02 2020
215 52 PT Monex Investindo Futures 61.198,50 3.059,93 02 2020
216 36 PT Kontakperkasa Futures 55.686,00 2.784,30 02 2020
217 42 PT Mahadana Asta Berjangka 51.674,20 2.583,71 02 2020
218 50 PT Valbury Asia Futures 50.452,30 2.522,62 02 2020
219 49 PT Solid Gold Berjangka 35.491,00 1.774,55 02 2020
220 133 PT Finex Berjangka 25.132,20 1.256,61 02 2020
221 12 PT Rifan Financindo Berjangka

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 143
Function: number_format

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

119,76

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 144

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 144
Function: number_format

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

5,44
02 2020
222 012 PT Rifan Financindo Berjangka 218.989,00 9.954,00 01 2020
223 093 PT Bestprofit Futures 148.792,00 6.763,00 01 2020
224 050 PT Valbury Asia Futures 97.229,90 4.419,00 01 2020
225 014 PT Didi Max Berjangka 93.937,00 4.269,00 01 2020
226 100 PT Equityworld Futures 86.206,00 3.918,50 01 2020
227 36 PT Kontakperkasa Futures 78.441,00 3.565,50 01 2020
228 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.156,70 2.961,70 01 2020
229 49 PT Solid Gold Berjangka 39.329,00 1.787,70 01 2020
230 52 PT Monex Investindo Futures 32.412,90 1.473,30 01 2020
231 42 PT Mahadana Asta Berjangka 32.391,40 1.472,30 01 2020
232 012 PT Rifan Financindo Berjangka 180.793,00 8.217,90 12 2019
233 093 PT Bestprofit Futures 161.677,00 7.349,00 12 2019
234 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 125.612,80 5.709,70 12 2019
235 100 PT Equityworld Futures 80.596,00 3.663,50 12 2019
236 062 PT Trijaya Pratama Futures 79.720,20 3.623,60 12 2019
237 050 PT Valbury Asia Futures 76.391,40 3.472,30 12 2019
238 036 PT Kontakperkasa Futures 64.920,00 2.950,90 12 2019
239 049 PT Solid Gold Berjangka 41.388,00 1.879,00 12 2019
240 042 PT Mahadana Asta Berjangka 22.161,10 1.007,30 12 2019
241 052 PT Monex Investindo Futures 20.809,80 945,90 12 2019
242 012 PT Rifan Financindo Berjangka 126.172,00 6.008,19 11 2019
243 093 PT Bestprofit Futures 101.737,00 4.844,62 11 2019
244 062 PT Trijaya Pratama Futures 80.781,90 3.846,76 11 2019
245 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 50.991,90 2.428,19 11 2019
246 100 PT Equityworld Futures 50.528,00 2.406,10 11 2019
247 050 PT Valbury Asia Futures 46.127,50 2.196,55 11 2019
248 036 PT Kontakperkasa Futures 40.317,00 1.919,86 11 2019
249 049 PT Solid Gold Berjangka 32.903,00 1.566,81 11 2019
250 042 PT Mahadana Asta Berjangka 23.512,50 1.119,64 11 2019
251 130 PT Pruton Mega Berjangka 13.666,00 650,76 11 2019
Data Transaksi Terakhir per Periode Bulan 0 dan Tahun 2022

Single Stock Pialang

Satuan yang digunakan untuk Pacific 2000 dalam ribuan, Satuan default dalam dalam jutaan
NAMA ANGGOTA KLIRING PIALANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober November Desember

Single Stock Pedagang

NAMA ANGGOTA KLIRING PIALANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober November Desember

SISTEM RESI GUDANG

Bulan Penerbitan Tahun 2021 Pembiayaan (Rp) 2021 Repo RG Tahun (Rp) 2021
Jumlah RG Volume (Kg) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp)

PERDAGANGAN PASAR FISIK TIMAH

Data Grafik Diambil Perbulan dalam satuan TON
No Bulan Transaksi Tahun

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val_tin

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 536

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 536
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

LOT TON NILAI