PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 073 PT ROYAL ASSETINDO 203.680,00 9.258,18 05 2022
2 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 68.540,40 3.115,47 05 2022
3 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 56.427,00 2.564,86 05 2022
4 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 36.413,00 1.655,14 05 2022
5 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 29.113,90 1.323,36 05 2022
6 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 28.081,72 1.276,44 05 2022
7 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 17.844,40 811,11 05 2022
8 076 PT PAN EMPEROR 17.747,60 806,71 05 2022
9 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 12.832,60 583,30 05 2022
10 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.187,60 553,98 05 2022
11 073 PT ROYAL ASSETINDO 297.203,00 15.656,33 04 2022
12 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 67.087,10 3.387,00 04 2022
13 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 55.772,30 2.870,11 04 2022
14 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 46.099,60 2.309,50 04 2022
15 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 33.394,50 1.761,64 04 2022
16 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 28.168,30 1.444,20 04 2022
17 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 17.055,80 888,56 04 2022
18 076 PT PAN EMPEROR 16.237,20 1.101,77 04 2022
19 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 10.931,60 569,22 04 2022
20 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 4.128,20 434,68 04 2022
21 073 PT ROYAL ASSETINDO 404.940,00 17.606,09 03 2022
22 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 89.244,10 3.880,18 03 2022
23 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 75.025,00 3.261,96 03 2022
24 076 PT PAN EMPEROR 58.019,50 2.522,59 03 2022
25 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 52.341,30 2.275,71 03 2022
26 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 45.638,00 1.984,26 03 2022
27 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 37.687,30 1.638,58 03 2022
28 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 32.539,60 1.414,77 03 2022
29 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.746,80 554,21 03 2022
30 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 11.674,70 507,60 03 2022
31 73 PT ROYAL ASSETINDO 553.082,00 27.654,10 02 2022
32 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 89.871,80 4.493,59 02 2022
33 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 63.613,20 3.180,66 02 2022
34 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.554,20 2.927,71 02 2022
35 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 33.133,90 1.656,70 02 2022
36 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 30.868,60 1.543,43 02 2022
37 76 PT PAN EMPEROR 26.410,40 1.320,52 02 2022
38 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 16.242,30 812,12 02 2022
39 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.046,90 652,35 02 2022
40 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 11.881,90 594,10 02 2022
41 73 PT ROYAL ASSETINDO 657.576,00 31.313,10 01 2022
42 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 100.026,40 4.763,20 01 2022
43 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 63.227,40 3.010,80 01 2022
44 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 55.641,40 2.649,60 01 2022
45 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 30.736,30 1.463,60 01 2022
46 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 30.066,20 1.431,70 01 2022
47 76 PT PAN EMPEROR 27.555,30 1.312,20 01 2022
48 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 23.470,00 1.117,60 01 2022
49 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 12.872,90 613,00 01 2022
50 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.442,20 592,50 01 2022
51 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 856.529,70 37.240,42 12 2021
52 73 PT ROYAL ASSETINDO 686.060,00 29.828,70 12 2021
53 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 76.959,20 3.346,05 12 2021
54 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 73.438,00 3.192,96 12 2021
55 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 54.435,40 2.366,76 12 2021
56 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 48.475,90 2.107,65 12 2021
57 76 PT PAN EMPEROR 34.237,20 1.488,57 12 2021
58 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 20.498,90 891,26 12 2021
59 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 16.019,60 696,50 12 2021
60 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.022,60 566,20 12 2021
61 73 PT ROYAL ASSETINDO 529.068,00 24.048,55 11 2021
62 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 91.897,90 4.177,18 11 2021
63 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 60.196,10 2.736,19 11 2021
64 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 51.777,00 2.353,50 11 2021
65 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 50.672,90 2.303,31 11 2021
66 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 49.393,80 2.245,17 11 2021
67 76 PT PAN EMPEROR 26.522,90 1.205,59 11 2021
68 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 15.049,20 684,05 11 2021
69 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.629,10 619,50 11 2021
70 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.816,60 491,66 11 2021
71 73 PT ROYAL ASSETINDO 481.203,00 22.914,43 10 2021
72 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 75.235,60 3.582,65 10 2021
73 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 47.893,60 2.280,65 10 2021
74 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 42.833,50 2.039,69 10 2021
75 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 28.075,90 1.336,95 10 2021
76 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.932,70 1.330,13 10 2021
77 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 22.778,50 1.084,69 10 2021
78 76 PT PAN EMPEROR 15.428,70 734,70 10 2021
79 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.910,30 662,40 10 2021
80 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.946,70 616,51 10 2021
81 73 PT ROYAL ASSETINDO 465.134,00 21.142,45 09 2021
82 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 74.372,20 3.380,55 09 2021
83 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 41.759,40 1.898,15 09 2021
84 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 40.968,90 1.862,22 09 2021
85 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 27.621,90 1.255,54 09 2021
86 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 25.149,50 1.143,16 09 2021
87 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.961,10 634,60 09 2021
88 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 9.767,10 443,96 09 2021
89 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 7.718,50 350,84 09 2021
90 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 7.340,70 333,67 09 2021
91 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.671,59 08 2021
92 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.371,78 08 2021
93 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.341,57 08 2021
94 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.493,64 08 2021
95 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.038,17 08 2021
96 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 840,88 08 2021
97 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 626,64 08 2021
98 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 469,74 08 2021
99 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.504,20 396,16 08 2021
100 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.023,30 265,67 08 2021
101 73 PT ROYAL ASSETINDO 416.249,00 18.920,41 07 2021
102 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 67.224,20 3.055,65 07 2021
103 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 58.764,90 2.671,13 07 2021
104 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 32.156,70 1.461,67 07 2021
105 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 22.741,10 1.033,69 07 2021
106 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.810,00 945,91 07 2021
107 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.146,10 597,55 07 2021
108 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 13.036,40 592,56 07 2021
109 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 10.504,20 477,46 07 2021
110 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 10.023,30 455,60 07 2021
111 73 PT ROYAL ASSETINDO 17.525,59 385.563,00 06 2021
112 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.616,36 57.559,90 06 2021
113 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 2.615,52 57.541,40 06 2021
114 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.349,90 29.697,80 06 2021
115 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 1.057,85 23.272,60 06 2021
116 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 982,48 21.614,60 06 2021
117 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 768,74 16.912,30 06 2021
118 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 588,55 12.948,20 06 2021
119 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 404,00 8.888,10 06 2021
120 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 246,64 5.426,00 06 2021
121 73 PT ROYAL ASSETINDO 397.743,00 18.940,14 05 2021
122 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 61.624,60 2.934,50 05 2021
123 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.033,80 2.477,80 05 2021
124 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 22.617,70 1.077,03 05 2021
125 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 21.128,10 1.006,10 05 2021
126 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 20.612,60 981,55 05 2021
127 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 14.444,40 687,83 05 2021
128 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.879,80 660,94 05 2021
129 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.064,60 384,03 05 2021
130 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 6.834,00 325,43 05 2021
131 73 PT ROYAL ASSETINDO 298.268,00 13.557,64 04 2021
132 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 72.096,00 3.277,09 04 2021
133 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 53.880,40 2.449,11 04 2021
134 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 23.877,00 1.085,32 04 2021
135 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 20.853,40 947,88 04 2021
136 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 16.891,50 767,80 04 2021
137 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 14.291,60 649,62 04 2021
138 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 12.975,30 589,79 04 2021
139 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 8.986,80 408,49 04 2021
140 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 8.393,10 381,50 04 2021
141 73 PT ROYAL ASSETINDO 16.089,52 370.059,00 03 2021
142 82 PT SENTRA ARTA MAXIMA 3.051,05 70.174,20 03 2021
143 35 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 2.779,38 63.925,80 03 2021
144 81 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 1.056,74 24.305,10 03 2021
145 79 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 1.020,35 23.468,10 03 2021
146 77 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 729,32 16.774,40 03 2021
147 80 PT SURYA ANUGRAH MULYA 634,93 14.603,30 03 2021
148 67 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 610,04 14.030,90 03 2021
149 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 577,40 13.280,30 03 2021
150 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 203,53 4.681,30 03 2021
151 73 PT Royal Assetindo 304.066,00 15.203,30 02 2021
152 80 PT Sentra Arta Maxima 57.094,96 2.854,75 02 2021
153 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.066,50 2.753,33 02 2021
154 80 PT Surya Anugrah Mulya 26.579,00 1.328,95 02 2021
155 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 21.836,70 1.091,84 02 2021
156 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.283,50 1.014,18 02 2021
157 77 PT Capital Megah Mandiri 15.513,10 775,66 02 2021
158 128 PT Menara Mas Investindo 13.708,30 685,42 02 2021
159 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.222,00 661,10 02 2021
160 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.721,45 436,07 02 2021
161 73 PT Royal Assetindo 288.210,00 14.410,50 01 2021
162 80 PT Surya Anugrah Mulya 67.640,50 3.382,03 01 2021
163 82 PT Sentra Arta Maxima 60.948,80 3.047,44 01 2021
164 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.946,30 2.597,32 01 2021
165 77 PT Capital Megah Mandiri 20.580,30 1.029,02 01 2021
166 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 20.236,40 1.011,82 01 2021
167 81 PT Real Time Forex Indonesia 18.754,10 937,71 01 2021
168 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.041,40 652,07 01 2021
169 128 PT Menara Mas Investindo 12.578,80 628,94 01 2021
170 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.772,40 488,62 01 2021
171 073 PT Royal Assetindo 400.226,00 17.401,13 12 2020
172 080 PT Surya Anugrah Mulya 104.876,30 4.559,84 12 2020
173 035 PT Halim Mitradana International 66.621,10 2.896,57 12 2020
174 082 PT Sentra Arta Maxima 63.521,90 2.761,82 12 2020
175 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 27.300,90 1.187,00 12 2020
176 077 PT Capital Megah Mandiri 18.555,10 806,74 12 2020
177 081 PT Real Time Forex Indonesia 16.660,40 724,37 12 2020
178 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.226,20 531,57 12 2020
179 128 PT Menara Mas Investindo 10.382,70 451,42 12 2020
180 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.976,70 433,77 12 2020
181 73 PT Royal Assetindo 368.201,00 17.533,38 11 2020
182 80 PT Surya Anugrah Mulya 95.937,50 4.568,45 11 2020
183 82 PT Sentra Arta Maxima 64.493,10 3.071,10 11 2020
184 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.929,30 3.044,25 11 2020
185 81 PT Real Time Forex Indonesia 20.461,70 974,37 11 2020
186 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 17.949,10 854,72 11 2020
187 77 PT Capital Megah Mandiri 16.175,60 770,27 11 2020
188 128 PT Menara Mas Investindo 14.247,00 678,43 11 2020
189 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.136,40 625,54 11 2020
190 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 8.742,10 416,29 11 2020
191 73 PT Royal Assetindo 408.540,00 18.570,00 10 2020
192 80 PT Surya Anugrah Mulya 82.868,80 3.766,76 10 2020
193 82 PT Sentra Arta Maxima 62.419,80 2.837,26 10 2020
194 35 PT Halim Mitradana Internasional 60.261,10 2.739,14 10 2020
195 81 PT Real Time Forex Indonesia 19.066,60 866,66 10 2020
196 77 PT Capital Megah Mandiri 13.723,40 623,79 10 2020
197 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.290,00 604,09 10 2020
198 128 PT Menara Mas Investindo 10.853,80 493,35 10 2020
199 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 9.847,20 447,60 10 2020
200 111 PT Adhikarya Cipta Persada 7.884,00 358,36 10 2020
201 73 PT Royal Assetindo 374.596,00 17.027,09 09 2020
202 80 PT Surya Anugrah Mulya 94.537,80 4.297,17 09 2020
203 82 PT Sentra Arta Maxima 72.125,80 3.278,45 09 2020
204 35 PT Halim Mitradana Internasional 51.702,40 2.350,11 09 2020
205 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.108,10 1.004,91 09 2020
206 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.435,90 701,63 09 2020
207 77 PT Capital Megah Mandiri 14.489,80 658,63 09 2020
208 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 12.879,50 585,43 09 2020
209 128 PT Menara Mas Investindo 10.116,70 459,85 09 2020
210 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.483,10 203,78 09 2020
211 73 PT Royal Assetindo 347.632,00 16.553,90 08 2020
212 80 PT Surya Anugrah Mulya 102.412,00 4.876,76 08 2020
213 82 PT Sentra Arta Maxima 80.491,90 3.832,95 08 2020
214 35 PT Halim Mitradana Internasional 55.162,00 2.626,76 08 2020
215 81 PT Real Time Forex Indonesia 22.332,60 1.063,46 08 2020
216 77 PT Capital Megah Mandiri 17.679,40 841,88 08 2020
217 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.972,10 712,96 08 2020
218 128 PT Menara Mas Investindo 10.916,50 519,83 08 2020
219 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 7.938,00 378,00 08 2020
220 71 PT World Index Investment 4.729,50 225,21 08 2020
221 73 PT Royal Assetindo 290.154,00 13.997,64 06 2020
222 80 PT Surya Anugrah Mulya 114.950,60 4.540,88 06 2020
223 35 PT Halim Mitradana Internasional 78.371,70 2.254,10 06 2020
224 82 PT Sentra Arta Maxima 65.608,70 2.522,68 06 2020
225 81 PT Real Time Forex Indonesia 15.550,80 632,08 06 2020
226 77 PT Capital Megah Mandiri 14.652,90 639,69 06 2020
227 67 PT Prolindo Buana Semesta 14.005,60 513,77 06 2020
228 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.803,00 388,93 06 2020
229 128 PT Menara Mas Investindo 9.815,40 426,57 06 2020
230 111 PT Adhikarya Cipta Persada 3.897,80 391,31 06 2020
231 73 PT Royal Assetindo 282.685,00 13.461,19 05 2020
232 80 PT Surya Anugrah Mulya 112.657,50 5.364,64 05 2020
233 35 PT Halim Mitradana Internasional 63.433,80 3.020,66 05 2020
234 82 PT Sentra Arta Maxima 56.446,10 2.687,91 05 2020
235 77 PT Capital Megah Mandiri 14.148,60 673,74 05 2020
236 67 PT Prolindo Buana Semesta 13.898,90 661,85 05 2020
237 81 PT Real Time Forex Indonesia 12.940,70 616,22 05 2020
238 111 PT Adhikarya Cipta Persada 10.796,80 514,13 05 2020
239 128 PT Menara Mas Investindo 8.241,00 392,43 05 2020
240 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 5.349,10 254,72 05 2020
241 73 PT Royal Assetindo 307.948,00 13.997,64 04 2020
242 80 PT Surya Anugrah Mulya 99.899,30 4.540,88 04 2020
243 82 PT Sentra Arta Maxima 55.498,90 2.522,68 04 2020
244 35 PT Halim Mitradana Internasional 49.590,10 2.254,10 04 2020
245 77 PT Capital Megah Mandiri 14.073,10 639,69 04 2020
246 81 PT Real Time Forex Indonesia 13.905,70 632,08 04 2020
247 67 PT Prolindo Buana Semesta 11.303,00 513,77 04 2020
248 128 PT Menara Mas Investindo 9.384,50 426,57 04 2020
249 111 PT Adhikarya Cipta Persada 8.608,80 391,31 04 2020
250 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 8.556,50 388,93 04 2020
251 73 PT Royal Assetindo 397.127,00 18.051,23 03 2020
252 80 PT Surya Anugrah Mulya 115.240,20 5.238,19 03 2020
253 82 PT Sentra Arta Maxima 96.644,40 4.392,93 03 2020
254 35 PT Halim Mitradana Internasional 73.267,50 3.330,34 03 2020
255 81 PT Real Time Forex Indonesia 33.175,60 1.507,98 03 2020
256 142 PT Usaha Forexindo Indonesia 24.906,70 1.132,12 03 2020
257 77 PT Capital Megah Mandiri 20.049,60 911,35 03 2020
258 67 PT Prolindo Buana Semesta 15.483,40 703,79 03 2020
259 128 PT Menara Mas Investindo 10.930,80 496,85 03 2020
260 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.783,20 399,24 03 2020
261 73 PT Royal Assetindo 370.106,00 18.505,30 02 2020
262 82 PT Sentra Arta Maxima 99.492,50 4.974,63 02 2020
263 35 PT Halim Mitradana Internasional 61.670,40 3.083,52 02 2020
264 080 PT Surya Anugrah Mulya 61.198,50 3.059,93 02 2020
265 081 PT Real Time Forex Indonesia 21.769,40 1.088,47 02 2020
266 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 19.080,80 954,04 02 2020
267 067 PT Prolindo Buana Semesta 14.119,50 705,98 02 2020
268 77 PT Capital Megah Mandiri 12.647,00 632,35 02 2020
269 127 PT Harta International Investama 4.517,00 225,85 02 2020
270 79 PT Inter Multiinvest Fortuna 4.375,30 218,77 02 2020
271 073 PT Royal Assetindo 534.381,00 24.290,00 01 2020
272 035 PT Halim Mitradana Internasional 107.068,70 4.866,80 01 2020
273 082 PT Sentra Arta Maxima 73.962,10 3.361,90 01 2020
274 080 PT Surya Anugrah Mulya 32.412,90 1.473,30 01 2020
275 081 PT Real Time Forex Indonesia 20.232,10 919,60 01 2020
276 077 PT Capital Megah Mandiri 14.943,10 679,20 01 2020
277 067 PT Prolindo Buana Semesta 12.763,20 580,10 01 2020
278 128 PT Menara Mas Investindo 12.150,90 552,30 01 2020
279 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.849,00 493,10 01 2020
280 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 7.394,50 336,10 01 2020
281 073 PT ROYAL ASSETINDO 326.805,00 15.262,14 12 2019
282 035 PT HALIM MITRADANA INTERNATIONAL 52.455,30 2.497,87 12 2019
283 082 PT SENTRA ARTA MAXIMA 52.209,10 2.486,15 12 2019
284 077 PT CAPITAL MEGAH MANDIRI 31.868,30 1.517,54 12 2019
285 142 PT USAHA FOREXINDO INDONESIA 15.397,00 733,19 12 2019
286 081 PT REAL TIME FOREX INDONESIA 14.085,40 670,73 12 2019
287 067 PT PROLINDO BUANA SEMESTA 13.036,60 620,79 12 2019
288 080 PT SURYA ANUGRAH MULYA 12.507,30 595,59 12 2019
289 128 PT MENARA MAS INVESTINDO 11.247,00 535,57 12 2019
290 079 PT INTER MULTIINVEST FORTUNA 6.775,90 322,66 12 2019
291 073 PT Royal Assetindo 496.324,00 22.560,22 11 2019
292 035 PT Halim Mitradana Internasional 83.913,60 3.814,30 11 2019
293 082 PT Sentra Arta Maxima 59.855,50 2.722,20 11 2019
294 077 PT Capital Megah Mandiri 30.701,70 1.395,50 11 2019
295 080 PT Surya Anugrah Mulya 20.809,80 945,90 11 2019
296 081 PT Real Time Forex Indonesia 17.076,80 776,20 11 2019
297 128 PT Menara Mas Investindo 12.449,30 565,90 11 2019
298 142 PT. Usaha Forexindo Indonesia 10.590,30 511,40 11 2019
299 067 PT Prolindo Buana Semesta 10.386,00 472,10 11 2019
300 079 PT Inter Multiinvest Fortuna 8.932,80 406,00 11 2019
Data Transaksi Terakhir per Periode Bulan 6 dan Tahun 2022
NO Kode AK Nama Anggota Total Rata - Rata Periode Bulan Periode Tahun
1 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 111.714,08 5.077,91 05 2022
2 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69.844,40 3.174,75 05 2022
3 093 PT BESTPROFIT FUTURES 64.346,00 2.924,82 05 2022
4 012 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 51.688,00 2.349,45 05 2022
5 036 PT KONTAKPERKASA FUTURES 37.907,00 1.723,05 05 2022
6 100 PT EQUITYWORLD FUTURES (d/h PT GOLDMANY 36.712,00 1.668,73 05 2022
7 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 33.844,30 1.538,38 05 2022
8 052 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 28.081,72 1.276,44 05 2022
9 062 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 26.474,20 1.203,37 05 2022
10 042 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20.519,70 932,71 05 2022
11 012 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 103.756,00 5.217,24 04 2022
12 093 PT BESTPROFIT FUTURES 79.698,00 4.375,52 04 2022
13 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 45.846,00 2.494,48 04 2022
14 036 PT KONTAKPERKASA FUTURES 44.566,00 2.519,52 04 2022
15 004 PT SOEGEE FUTURES 35.941,60 1.797,22 04 2022
16 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 27.897,70 1.450,37 04 2022
17 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26.323,10 1.343,77 04 2022
18 049 PT SOLID GOLD BERJANGKA 23.337,00 1.285,95 04 2022
19 062 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 20.433,20 1.237,20 04 2022
20 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 17.055,80 3.250,66 04 2022
21 093 PT BESTPROFIT FUTURES 145.629,00 6.331,70 03 2022
22 100 PT EQUITYWORLD FUTURES Y 96.445,00 4.193,26 03 2022
23 066 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 84.539,60 3.675,63 03 2022
24 036 PT KONTAKPERKASA FUTURES 75.055,00 3.263,26 03 2022
25 012 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 51.244,00 2.228,00 03 2022
26 004 PT SOEGEE FUTURES 45.542,50 1.980,11 03 2022
27 049 PT SOLID GOLD BERJANGKA 44.291,00 1.925,70 03 2022
28 058 PT MAXCO FUTURES 37.673,10 1.637,96 03 2022
29 050 PT VALBURY ASIA FUTURES 36.859,10 1.602,57 03 2022
30 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 34.870,70 1.516,12 03 2022
31 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 193.700,00 9.685,00 02 2022
32 93 PT BESTPROFIT FUTURES 158.743,00 7.937,15 02 2022
33 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 100.058,00 5.002,90 02 2022
34 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 77.744,00 3.887,20 02 2022
35 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 46.811,90 2.340,60 02 2022
36 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 36.506,50 1.825,33 02 2022
37 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 34.993,00 1.749,65 02 2022
38 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 30.868,60 1.543,43 02 2022
39 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26.194,30 1.309,72 02 2022
40 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 23.356,50 1.167,83 02 2022
41 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 252.350,00 12.016,67 01 2022
42 93 PT BESTPROFIT FUTURES 193.403,00 9.209,67 01 2022
43 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 108.333,00 5.158,71 01 2022
44 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 81.915,00 3.900,71 01 2022
45 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 61.936,30 2.949,35 01 2022
46 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 50.586,40 2.408,88 01 2022
47 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 37.553,30 1.788,25 01 2022
48 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 37.511,00 1.786,24 01 2022
49 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 26.055,20 1.240,72 01 2022
50 65 PT CYBER FUTURES 25.637,80 1.220,85 01 2022
51 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 226.728,00 9.857,74 12 2021
52 93 PT BESTPROFIT FUTURES 207.743,00 9.032,30 12 2021
53 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 103.431,00 4.497,00 12 2021
54 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 101.283,00 4.403,61 12 2021
55 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 73.440,00 3.193,04 12 2021
56 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 65.339,00 2.840,83 12 2021
57 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40.628,40 1.766,45 12 2021
58 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 28.386,20 1.234,18 12 2021
59 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 22.688,10 986,44 12 2021
60 58 PT MAXCO FUTURES 21.317,00 926,83 12 2021
61 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 180.316,00 8.196,18 11 2021
62 93 PT BESTPROFIT FUTURES 167.919,00 7.632,68 11 2021
63 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 80.472,90 3.657,86 11 2021
64 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 73.545,00 3.342,95 11 2021
65 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 62.076,00 2.821,64 11 2021
66 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 56.876,00 2.585,27 11 2021
67 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 37.675,70 1.712,53 11 2021
68 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30.096,70 1.368,03 11 2021
69 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 20.979,60 953,62 11 2021
70 65 PT CYBER FUTURES 18.823,90 855,63 11 2021
71 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 172.555,00 8.216,90 10 2021
72 93 PT BESTPROFIT FUTURES 163.261,00 7.774,33 10 2021
73 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79.932,70 3.806,32 10 2021
74 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 60.420,00 2.877,14 10 2021
75 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 56.880,00 2.708,57 10 2021
76 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 39.703,00 1.890,62 10 2021
77 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 34.324,50 1.634,50 10 2021
78 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 29.012,80 1.381,56 10 2021
79 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 21.701,20 1.033,39 10 2021
80 65 PT CYBER FUTURES 20.511,50 976,74 10 2021
81 93 PT BESTPROFIT FUTURES 171.901,00 7.813,68 09 2021
82 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 135.123,00 6.141,95 09 2021
83 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 79.621,90 3.619,18 09 2021
84 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 68.509,00 3.114,05 09 2021
85 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 53.597,00 2.436,23 09 2021
86 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 45.746,00 2.079,36 09 2021
87 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 35.455,30 1.611,60 09 2021
88 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 27.504,30 1.250,20 09 2021
89 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27.046,80 1.229,40 09 2021
90 120 PT INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES 23.554,40 1.070,65 09 2021
91 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 133.097,00 6.049,86 08 2021
92 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125.664,00 5.712,00 08 2021
93 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74.839,70 3.401,80 08 2021
94 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 62.480,00 2.840,00 08 2021
95 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 58.026,00 2.637,55 08 2021
96 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 40.400,00 1.836,36 08 2021
97 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33.940,40 1.542,75 08 2021
98 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 31.730,40 1.442,29 08 2021
99 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 27.801,60 1.263,71 08 2021
100 65 PT CYBER FUTURES 23.610,90 1.073,22 08 2021
101 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 146.468,00 6.657,64 07 2021
102 93 PT BESTPROFIT FUTURES 141.992,00 6.454,18 07 2021
103 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 74.943,10 3.406,50 07 2021
104 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 65.371,00 2.971,41 07 2021
105 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 45.061,00 2.048,23 07 2021
106 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 41.179,50 1.871,80 07 2021
107 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 33.565,60 1.525,71 07 2021
108 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 24.907,00 1.132,14 07 2021
109 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 24.508,80 1.114,04 07 2021
110 65 PT CYBER FUTURES 21.623,60 982,89 07 2021
111 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 126.620,00 5.755,45 06 2021
112 93 PT BESTPROFIT FUTURES 125.411,00 5.700,50 06 2021
113 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 69.214,60 3.146,12 06 2021
114 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 57.663,00 2.621,05 06 2021
115 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 45.716,20 2.078,01 06 2021
116 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 43.740,00 1.988,18 06 2021
117 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 39.053,00 1.775,14 06 2021
118 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 36.225,30 1.646,60 06 2021
119 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20.773,20 944,24 06 2021
120 65 PT CYBER FUTURES 15.447,60 702,16 06 2021
121 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 150.033,00 7.144,43 05 2021
122 93 PT BESTPROFIT FUTURES 128.302,00 6.109,62 05 2021
123 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 68.730,10 3.272,86 05 2021
124 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 54.878,00 2.613,24 05 2021
125 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 51.686,90 2.461,28 05 2021
126 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 37.775,00 1.798,81 05 2021
127 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 33.511,00 1.595,76 05 2021
128 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 20.331,80 968,18 05 2021
129 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 14.106,80 671,75 05 2021
130 65 PT CYBER FUTURES 11.901,30 566,73 05 2021
131 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 114.177,00 5.189,86 04 2021
132 93 PT BESTPROFIT FUTURES 88.266,00 4.012,09 04 2021
133 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 72.853,40 3.311,52 04 2021
134 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 59.866,30 2.721,20 04 2021
135 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 49.347,00 2.243,05 04 2021
136 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 33.145,00 1.506,59 04 2021
137 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32.129,20 1.460,42 04 2021
138 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 20.057,00 911,68 04 2021
139 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 18.847,50 856,70 04 2021
140 65 PT CYBER FUTURES 13.238,80 601,76 04 2021
141 12 PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA 111.037,00 4.827,70 03 2021
142 93 PT BESTPROFIT FUTURES 100.518,00 4.370,35 03 2021
143 66 PT INTER PAN PASIFIK FUTURES 86.168,10 3.746,44 03 2021
144 100 PT EQUITYWORLD FUTURES 59.671,00 2.594,39 03 2021
145 49 PT SOLID GOLD BERJANGKA 55.282,00 2.403,57 03 2021
146 50 PT VALBURY ASIA FUTURES 49.948,20 2.171,66 03 2021
147 36 PT KONTAKPERKASA FUTURES 49.919,00 2.170,39 03 2021
148 62 PT TRIJAYA PRATAMA FUTURES 32.068,50 1.394,28 03 2021
149 42 PT MAHADANA ASTA BERJANGKA 30.913,50 1.344,07 03 2021
150 52 PT MONEX INVESTINDO FUTURES 14.603,30 634,93 03 2021
151 14 PT Didi Max Berjangka 124.802,70 6.240,14 02 2021
152 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.007,00 5.950,35 02 2021
153 93 PT Bestprofit Futures 97.615,00 4.880,75 02 2021
154 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 63.536,70 3.176,84 02 2021
155 100 PT Equityworld Futures 41.962,00 2.098,10 02 2021
156 50 PT Valbury Asia Futures 38.516,90 1.925,85 02 2021
157 36 PT Kontakperkasa Futures 29.836,00 1.491,80 02 2021
158 52 PT Monex Investindo Futures 26.579,00 1.328,95 02 2021
159 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.847,60 1.242,38 02 2021
160 49 PT Solid Gold Berjangka 21.774,00 1.088,70 02 2021
161 12 PT Rifan Financindo Berjangka 109.061,00 5.453,05 01 2021
162 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 103.444,40 5.172,22 01 2021
163 93 PT Bestprofit Futures 90.667,00 4.533,35 01 2021
164 14 PT Didi Max Berjangka 88.723,90 4.436,20 01 2021
165 62 PT Trijaya Pratama Futures 68.354,70 3.417,74 01 2021
166 52 PT Monex Investindo Futures 67.640,50 3.382,03 01 2021
167 100 PT Equityworld Futures 43.945,00 2.197,25 01 2021
168 36 PT Kontakperkasa Futures 38.225,00 1.911,25 01 2021
169 50 PT Valbury Asia Futures 32.353,80 1.617,69 01 2021
170 42 PT Mahadana Asta Berjangka 26.687,00 1.334,35 01 2021
171 093 PT Bestprofit Futures 129.059,00 5.611,26 12 2020
172 012 PT Rifan Financindo Berjangka 111.490,00 4.847,39 12 2020
173 052 PT Monex Investindo Futures 104.876,30 4.559,84 12 2020
174 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 79.700,90 3.465,26 12 2020
175 036 PT Kontakperkasa Futures 78.967,00 3.433,35 12 2020
176 062 PT Trijaya Pratama Futures 67.101,50 2.917,46 12 2020
177 100 PT Equityworld Futures 62.225,00 2.705,43 12 2020
178 050 PT Valbury Asia Futures 52.048,00 2.262,96 12 2020
179 049 PT Solid Gold Berjangka 29.553,00 1.284,91 12 2020
180 042 PT Mahadana Asta Berjangka 24.827,60 1.079,46 12 2020
181 042 PT Mahadana Asta Berjangka 24.827,60 1.079,46 12 2020
182 12 PT Rifan Financindo Berjangka 118.366,00 5.636,48 11 2020
183 93 PT Bestprofit Futures 105.655,00 5.031,19 11 2020
184 52 PT Monex Investindo Futures 95.937,50 4.568,45 11 2020
185 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 79.555,10 3.788,34 11 2020
186 100 PT Equityworld Futures 66.082,00 3.146,76 11 2020
187 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.895,80 3.137,90 11 2020
188 36 PT Kontakperkasa Futures 58.766,00 2.798,38 11 2020
189 50 PT Valbury Asia Futures 47.211,50 2.248,17 11 2020
190 42 PT Mahadana Asta Berjangka 31.388,70 1.494,70 11 2020
191 49 PT Solid Gold Berjangka 30.236,00 1.439,81 11 2020
192 12 PT Rifan Financindo Berjangka 132.728,00 6.033,09 10 2020
193 93 PT Bestprofit Futures 128.482,00 5.840,09 10 2020
194 52 PT Monex Investindo Futures 82.868,80 3.766,76 10 2020
195 100 PT Equityworld Futures 75.503,00 3.431,95 10 2020
196 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 68.840,10 3.129,10 10 2020
197 62 PT Trijaya Pratama Futures 64.392,40 2.926,93 10 2020
198 36 PT Kontakperkasa Futures 46.919,00 2.132,68 10 2020
199 50 PT Valbury Asia Futures 46.450,20 2.111,37 10 2020
200 49 PT Solid Gold Berjangka 35.472,00 1.612,36 10 2020
201 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.509,60 1.114,07 10 2020
202 12 PT Rifan Financindo Berjangka 135.046,00 6.138,45 09 2020
203 93 PT Bestprofit Futures 114.632,00 5.210,55 09 2020
204 52 PT Monex Investindo Futures 94.537,80 4.297,17 09 2020
205 100 PT Equityworld Futures 65.301,00 2.968,23 09 2020
206 62 PT Trijaya Pratama Futures 62.649,60 2.847,71 09 2020
207 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 59.243,10 2.692,87 09 2020
208 36 PT Kontakperkasa Futures 40.526,00 1.842,09 09 2020
209 50 PT Valbury Asia Futures 38.601,50 1.754,61 09 2020
210 49 PT Solid Gold Berjangka 32.581,00 1.480,95 09 2020
211 42 PT Mahadana Asta Berjangka 26.596,70 1.208,94 09 2020
212 12 PT Rifan Financindo Berjangka 168.136,00 8.006,48 08 2020
213 52 PT Monex Investindo Futures 102.412,00 4.876,76 08 2020
214 93 PT Bestprofit Futures 75.920,00 3.615,24 08 2020
215 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 66.110,10 3.148,10 08 2020
216 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.452,00 3.116,76 08 2020
217 100 PT Equityworld Futures 62.203,00 2.962,05 08 2020
218 50 PT Valbury Asia Futures 38.652,60 1.840,60 08 2020
219 42 PT Mahadana Asta Berjangka 31.741,70 1.511,51 08 2020
220 36 PT Kontakperkasa Futures 31.740,00 1.511,43 08 2020
221 133 PT Finex Berjangka 27.600,80 1.314,32 08 2020
222 12 PT Rifan Financindo Berjangka 143.906,00 5.444,09 06 2020
223 52 PT Monex Investindo Futures 114.950,60 4.540,88 06 2020
224 93 PT Bestprofit Futures 74.131,00 4.271,00 06 2020
225 62 PT Trijaya Pratama Futures 63.425,40 2.756,74 06 2020
226 50 PT Valbury Asia Futures 58.313,80 1.833,98 06 2020
227 100 PT Equityworld Futures 45.776,00 2.792,05 06 2020
228 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 33.997,10 3.945,49 06 2020
229 36 PT Kontakperkasa Futures 27.450,00 1.475,86 06 2020
230 42 PT Mahadana Asta Berjangka 24.181,50 814,92 06 2020
231 65 PT Cyber Futures 15.714,10 601,45 06 2020
232 12 PT Rifan Financindo Berjangka 125.514,00 5.976,86 05 2020
233 52 PT Monex Investindo Futures 112.657,50 5.364,64 05 2020
234 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 96.210,60 4.581,46 05 2020
235 93 PT Bestprofit Futures 89.874,00 4.279,71 05 2020
236 62 PT Trijaya Pratama Futures 62.097,30 2.957,01 05 2020
237 50 PT Valbury Asia Futures 50.321,30 2.396,25 05 2020
238 100 PT Equityworld Futures 44.378,00 2.113,24 05 2020
239 36 PT Kontakperkasa Futures 23.150,00 1.102,38 05 2020
240 42 PT Mahadana Asta Berjangka 20.756,10 988,39 05 2020
241 65 PT Cyber Futures 12.457,30 593,20 05 2020
242 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.770,00 5.444,09 04 2020
243 52 PT Monex Investindo Futures 99.899,30 4.540,88 04 2020
244 93 PT Bestprofit Futures 93.962,00 4.271,00 04 2020
245 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 86.800,80 3.945,49 04 2020
246 100 PT Equityworld Futures 61.425,00 2.792,05 04 2020
247 62 PT Trijaya Pratama Futures 60.648,20 2.756,74 04 2020
248 50 PT Valbury Asia Futures 40.347,60 1.833,98 04 2020
249 36 PT Kontakperkasa Futures 32.469,00 1.475,86 04 2020
250 42 PT Mahadana Asta Berjangka 17.928,20 814,92 04 2020
251 49 PT Solid Gold Berjangka 15.162,00 689,18 04 2020
252 12 PT Rifan Financindo Berjangka 119.759,00 5.443,59 03 2020
253 52 PT Monex Investindo Futures 115.240,20 5.238,19 03 2020
254 93 PT Bestprofit Futures 103.201,00 4.690,95 03 2020
255 100 PT Equityworld Futures 97.766,00 4.443,91 03 2020
256 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.173,70 2.962,44 03 2020
257 50 PT Valbury Asia Futures 60.793,10 2.763,32 03 2020
258 66 PT Inter Pan Pasifik Futures 50.005,20 2.272,96 03 2020
259 36 PT Kontakperkasa Futures 48.086,00 2.185,73 03 2020
260 42 PT Mahadana Asta Berjangka 37.084,30 1.685,65 03 2020
261 133 PT Finex Berjangka 30.162,50 1.371,02 03 2020
262 93 PT Bestprofit Futures 94.498,00 4.724,90 02 2020
263 100 PT Equityworld Futures 73.462,00 3.673,10 02 2020
264 62 PT Trijaya Pratama Futures 63.192,40 3.159,62 02 2020
265 52 PT Monex Investindo Futures 61.198,50 3.059,93 02 2020
266 36 PT Kontakperkasa Futures 55.686,00 2.784,30 02 2020
267 42 PT Mahadana Asta Berjangka 51.674,20 2.583,71 02 2020
268 50 PT Valbury Asia Futures 50.452,30 2.522,62 02 2020
269 49 PT Solid Gold Berjangka 35.491,00 1.774,55 02 2020
270 133 PT Finex Berjangka 25.132,20 1.256,61 02 2020
271 12 PT Rifan Financindo Berjangka

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 143
Function: number_format

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

119,76

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: A non well formed numeric value encountered

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 144

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 144
Function: number_format

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

5,44
02 2020
272 012 PT Rifan Financindo Berjangka 218.989,00 9.954,00 01 2020
273 093 PT Bestprofit Futures 148.792,00 6.763,00 01 2020
274 050 PT Valbury Asia Futures 97.229,90 4.419,00 01 2020
275 014 PT Didi Max Berjangka 93.937,00 4.269,00 01 2020
276 100 PT Equityworld Futures 86.206,00 3.918,50 01 2020
277 36 PT Kontakperkasa Futures 78.441,00 3.565,50 01 2020
278 62 PT Trijaya Pratama Futures 65.156,70 2.961,70 01 2020
279 49 PT Solid Gold Berjangka 39.329,00 1.787,70 01 2020
280 52 PT Monex Investindo Futures 32.412,90 1.473,30 01 2020
281 42 PT Mahadana Asta Berjangka 32.391,40 1.472,30 01 2020
282 012 PT Rifan Financindo Berjangka 180.793,00 8.217,90 12 2019
283 093 PT Bestprofit Futures 161.677,00 7.349,00 12 2019
284 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 125.612,80 5.709,70 12 2019
285 100 PT Equityworld Futures 80.596,00 3.663,50 12 2019
286 062 PT Trijaya Pratama Futures 79.720,20 3.623,60 12 2019
287 050 PT Valbury Asia Futures 76.391,40 3.472,30 12 2019
288 036 PT Kontakperkasa Futures 64.920,00 2.950,90 12 2019
289 049 PT Solid Gold Berjangka 41.388,00 1.879,00 12 2019
290 042 PT Mahadana Asta Berjangka 22.161,10 1.007,30 12 2019
291 052 PT Monex Investindo Futures 20.809,80 945,90 12 2019
292 012 PT Rifan Financindo Berjangka 126.172,00 6.008,19 11 2019
293 093 PT Bestprofit Futures 101.737,00 4.844,62 11 2019
294 062 PT Trijaya Pratama Futures 80.781,90 3.846,76 11 2019
295 066 PT Inter Pan Pasifik Futures 50.991,90 2.428,19 11 2019
296 100 PT Equityworld Futures 50.528,00 2.406,10 11 2019
297 050 PT Valbury Asia Futures 46.127,50 2.196,55 11 2019
298 036 PT Kontakperkasa Futures 40.317,00 1.919,86 11 2019
299 049 PT Solid Gold Berjangka 32.903,00 1.566,81 11 2019
300 042 PT Mahadana Asta Berjangka 23.512,50 1.119,64 11 2019
301 130 PT Pruton Mega Berjangka 13.666,00 650,76 11 2019
Data Transaksi Terakhir per Periode Bulan 6 dan Tahun 2022

Single Stock Pialang

Satuan yang digunakan untuk Pacific 2000 dalam ribuan, Satuan default dalam dalam jutaan
NAMA ANGGOTA KLIRING PIALANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober November Desember

Single Stock Pedagang

NAMA ANGGOTA KLIRING PIALANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober November Desember

SISTEM RESI GUDANG

Bulan Penerbitan Tahun 2021 Pembiayaan (Rp) 2021 Repo RG Tahun (Rp) 2021
Jumlah RG Volume (Kg) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp)

PERDAGANGAN PASAR FISIK TIMAH

Data Grafik Diambil Perbulan dalam satuan TON
No Bulan Transaksi Tahun

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val_tin

Filename: pages/v_kbi_wppue_01_transaksi.php

Line Number: 536

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\application\views\pages\v_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 536
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\application\controllers\c_kbi_wppue_01_transaksi.php
Line: 53
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\index.php
Line: 316
Function: require_once

LOT TON NILAI